Król Polowania roku 2018/2019

Ostatnie zarejestrowane pozyskanie z 20 czerwiec 2018 r.

zwierzyna gruba

Miejsce Myśliwy \ Gatunek dzik sarna Razem
1 Piotr S. 23 23
2 Szymon K. 17 17
3 Jacek S. 7 6 13
4 Dariusz O. 5 6 11
5 Zenon S. 4 2 6
6 Roman C. 2 3 5
6 Tadeusz K. 5 5
8 Józef S. 1 3 4
9 Andrzej S. 3 3
9 Piotr O. 3 3
11 Henryk W. 2 2
11 Marek G. 2 2
11 Waldemar W. 2 2
14 Andrzej L. 1 1
14 Jan Z. 1 1
14 Jerzy Z. 1 1
14 Karol L. 1 1
14 Michał K. 1 1
14 Piotr K. 1 1
14 Sylwester J. 1 1
14 ubytek 1 1