Rok gospodarczy 2017/2018

Ostatnie zarejestrowane pozyskanie z 18 listopad 2017 r.

  Obwód
114 157 168 Razem
Gatunek Plan Zreal. Pozost. Plan Zreal. Pozost. Plan Zreal. Pozost. Plan Zreal. Pozost.
2.Jelenie razem       49 45 4 30 14 16 79 59 20
a) byki razem       17 13 4 11 4 7 28 17 11
- I kl. wieku       7 5 2 5 4 1 12 9 3
- II kl. wieku       7 5 2 4 - 4 11 5 6
- III kl. wieku       3 3 - 2 - 2 5 3 2
b) łanie       20 20 - 13 6 7 33 26 7
c) cielęta       12 12 - 6 4 2 18 16 2
5.Sarny razem 36 29 7 36 26 10 40 30 10 112 85 27
a) kozły razem 16 16 - 16 16 - 18 18 - 50 50 -
- I kl. wieku 6 6 - 6 6 - 6 6 - 18 18 -
- II kl. wieku 10 10 - 10 10 - 12 12 - 32 32 -
b) kozy 16 9 7 16 7 9 20 10 10 52 26 26
c) koźlęta 4 4 - 4 3 1 2 2 - 10 9 1
7.Dziki razem 100 80 20 82 60 22 43 28 15 225 168 57
8. Lisy 30 - 30 40 1 39 30 1 29 100 2 98
9. Jenoty 10 - 10 15 - 15 10 - 10 35 - 35
10. Borsuki 3 - 3 5 - 5 3 - 3 11 - 11
11. Kuny - razem 4 - 4 4 - 4 4 - 4 12 - 12
w tym: tumak 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
kamionka 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
12. Norki amerykańskie 20 - 20 10 - 10 6 - 6 36 - 36
13. Tchórze zwyczajne 3 - 3 4 - 4 3 - 3 10 - 10
19. Bażanty 30 - 30             30 - 30
21. Dzikie gęsi - razem 30 - 30 8 - 8 8 - 8 46 - 46
w tym: gęgawy 20 - 20 4 - 4 4 - 4 28 - 28
zbożowe 5 - 5 2 - 2 2 - 2 9 - 9
białoczelne 5 - 5 2 - 2 2 - 2 9 - 9
22. Dzikie kaczki – razem 50 - 50 50 - 50 50 - 50 150 - 150
w tym: krzyżówki 44 - 44 44 - 44 44 - 44 132 - 132
cyraneczki 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
głowienki 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
czernice 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
23. Gołębie grzywacze 20 - 20 10 - 10 10 - 10 40 - 40
24. Słonki       5 - 5 5 - 5 10 - 10
25. Łyski 5 - 5 5 - 5 5 - 5 15 - 15