Rok gospodarczy 2018/2019

Ostatnie zarejestrowane pozyskanie z 23 wrzesień 2018 r.

  Obwód
114 157 168 Razem
Gatunek Plan Zreal. Pozost. Plan Zreal. Pozost. Plan Zreal. Pozost. Plan Zreal. Pozost.
2.Jelenie razem       55 44 11 24 11 13 79 55 24
a) byki razem       16 14 2 9 5 4 25 19 6
- selekcyjne       13 11 2 8 5 3 21 16 5
- łowne       3 3 - 1 - 1 4 3 1
b) łanie       28 25 3 10 6 4 38 31 7
c) cielęta       11 5 6 5 - 5 16 5 11
5.Sarny razem 31 14 17 40 18 22 32 13 19 103 45 58
a) kozły razem 14 14 - 18 18 - 13 13 - 45 45 -
- selekcyjne 10 10 - 13 13 - 9 9 - 32 32 -
- łowne 4 4 - 5 5 - 4 4 - 13 13 -
b) kozy 14 - 14 18 - 18 16 - 16 48 - 48
c) koźlęta 3 - 3 4 - 4 3 - 3 10 - 10
7.Dziki razem 56 58 -2 76 93 -17 49 15 34 181 166 15
8. Lisy 30 - 30 40 - 40 30 - 30 100 - 100
9. Jenoty 10 - 10 15 - 15 10 - 10 35 - 35
10. Borsuki 3 - 3 5 - 5 3 - 3 11 - 11
12. Kuny - razem 4 - 4 4 - 4 4 - 4 12 - 12
w tym: tumak 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
kamionka 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
13. Norki amerykańskie 20 - 20 10 - 10 6 - 6 36 - 36
14. Tchórze zwyczajne 3 - 3 4 - 4 3 - 3 10 - 10
20. Bażanty 30 - 30             30 - 30
22. Dzikie gęsi - razem 30 - 30 8 - 8 8 - 8 46 - 46
w tym: gęgawy 20 - 20 4 - 4 4 - 4 28 - 28
zbożowe 5 - 5 2 - 2 2 - 2 9 - 9
białoczelne 5 - 5 2 - 2 2 - 2 9 - 9
23. Dzikie kaczki – razem 50 - 50 50 - 50 50 - 50 150 - 150
w tym: krzyżówki 44 - 44 44 - 44 44 - 44 132 - 132
cyraneczki 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
głowienki 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
czernice 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
24. Gołębie grzywacze 20 - 20 10 - 10 10 - 10 40 - 40
25. Słonki       5 - 5 5 - 5 10 - 10
26. Łyski 5 - 5 5 - 5 5 - 5 15 - 15