Rok gospodarczy 2018/2019

Ostatnie zarejestrowane pozyskanie z 20 czerwiec 2018 r.

  Obwód
114 157 168 Razem
Gatunek Plan Zreal. Pozost. Plan Zreal. Pozost. Plan Zreal. Pozost. Plan Zreal. Pozost.
2.Jelenie razem       55 - 55 24 - 24 79 - 79
a) byki razem       16 - 16 9 - 9 25 - 25
- selekcyjne       13 - 13 8 - 8 21 - 21
- łowne       3 - 3 1 - 1 4 - 4
b) łanie       28 - 28 10 - 10 38 - 38
c) cielęta       11 - 11 5 - 5 16 - 16
5.Sarny razem 31 10 21 40 11 29 32 11 21 103 32 71
a) kozły razem 14 10 4 18 11 7 13 11 2 45 32 13
- selekcyjne 10 8 2 13 9 4 9 9 - 32 26 6
- łowne 4 2 2 5 2 3 4 2 2 13 6 7
b) kozy 14 - 14 18 - 18 16 - 16 48 - 48
c) koźlęta 3 - 3 4 - 4 3 - 3 10 - 10
7.Dziki razem 56 33 23 76 34 42 49 5 44 181 72 109
8. Lisy 30 - 30 40 - 40 30 - 30 100 - 100
9. Jenoty 10 - 10 15 - 15 10 - 10 35 - 35
10. Borsuki 3 - 3 5 - 5 3 - 3 11 - 11
12. Kuny - razem 4 - 4 4 - 4 4 - 4 12 - 12
w tym: tumak 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
kamionka 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
13. Norki amerykańskie 20 - 20 10 - 10 6 - 6 36 - 36
14. Tchórze zwyczajne 3 - 3 4 - 4 3 - 3 10 - 10
20. Bażanty 30 - 30             30 - 30
22. Dzikie gęsi - razem 30 - 30 8 - 8 8 - 8 46 - 46
w tym: gęgawy 20 - 20 4 - 4 4 - 4 28 - 28
zbożowe 5 - 5 2 - 2 2 - 2 9 - 9
białoczelne 5 - 5 2 - 2 2 - 2 9 - 9
23. Dzikie kaczki – razem 50 - 50 50 - 50 50 - 50 150 - 150
w tym: krzyżówki 44 - 44 44 - 44 44 - 44 132 - 132
cyraneczki 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
głowienki 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
czernice 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
24. Gołębie grzywacze 20 - 20 10 - 10 10 - 10 40 - 40
25. Słonki       5 - 5 5 - 5 10 - 10
26. Łyski 5 - 5 5 - 5 5 - 5 15 - 15