Rok gospodarczy 2017/2018

Ostatnie zarejestrowane pozyskanie z 25 wrzesień 2017 r.

  Obwód
114 157 168 Razem
Gatunek Plan Zreal. Pozost. Plan Zreal. Pozost. Plan Zreal. Pozost. Plan Zreal. Pozost.
2.Jelenie razem       49 21 28 30 4 26 79 25 54
a) byki razem       17 10 7 11 - 11 28 10 18
- I kl. wieku       7 5 2 5 - 5 12 5 7
- II kl. wieku       7 4 3 4 - 4 11 4 7
- III kl. wieku       3 1 2 2 - 2 5 1 4
b) łanie       20 8 12 13 2 11 33 10 23
c) cielęta       12 3 9 6 2 4 18 5 13
5.Sarny razem 36 16 20 36 16 20 40 18 22 112 50 62
a) kozły razem 16 16 - 16 16 - 18 18 - 50 50 -
- I kl. wieku 6 6 - 6 6 - 6 6 - 18 18 -
- II kl. wieku 10 10 - 10 10 - 12 12 - 32 32 -
b) kozy 16 - 16 16 - 16 20 - 20 52 - 52
c) koźlęta 4 - 4 4 - 4 2 - 2 10 - 10
7.Dziki razem 100 43 57 82 43 39 43 18 25 225 104 121
8. Lisy 30 - 30 40 - 40 30 - 30 100 - 100
9. Jenoty 10 - 10 15 - 15 10 - 10 35 - 35
10. Borsuki 3 - 3 5 - 5 3 - 3 11 - 11
11. Kuny - razem 4 - 4 4 - 4 4 - 4 12 - 12
w tym: tumak 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
kamionka 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
12. Norki amerykańskie 20 - 20 10 - 10 6 - 6 36 - 36
13. Tchórze zwyczajne 3 - 3 4 - 4 3 - 3 10 - 10
19. Bażanty 30 - 30             30 - 30
21. Dzikie gęsi - razem 30 - 30 8 - 8 8 - 8 46 - 46
w tym: gęgawy 20 - 20 4 - 4 4 - 4 28 - 28
zbożowe 5 - 5 2 - 2 2 - 2 9 - 9
białoczelne 5 - 5 2 - 2 2 - 2 9 - 9
22. Dzikie kaczki – razem 50 - 50 50 - 50 50 - 50 150 - 150
w tym: krzyżówki 44 - 44 44 - 44 44 - 44 132 - 132
cyraneczki 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
głowienki 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
czernice 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 - 6
23. Gołębie grzywacze 20 - 20 10 - 10 10 - 10 40 - 40
24. Słonki       5 - 5 5 - 5 10 - 10
25. Łyski 5 - 5 5 - 5 5 - 5 15 - 15