Zarząd Koła Łowieckiego „Cyranka”

Prezes – Andrzej Suszek
Łowczy – Piotr Szulist
Skarbnik – Małgorzata Myszk
Sekretarz – Marek Grochalski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Piotr Kosiba
Członkowie – Roman Chylewski, Piotr Okrój

Delegaci na Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ

Marek Grochalski, Przemysław Pacewicz, Roman Chylewski

Strażnicy Łowieccy

Piotr Kosiba – Obwód nr 114
Tomasz Hintz - Obwód nr 157
Mateusz Grabski - Obwód nr 168

Gospodarze Obwodów Łowieckich

Obwód 114: Zenon Strzelecki
Obwód 157: Tomasz Hintz
Obwód 168: Jan Zwolan