Lp. Data Obw. Miejsce polowania Prowadzący, Pomocnik Miejsce zbiórki
1. 4.11.2017 r. sobota 157, 168 Hubertowskie: Szczodrowskie Górki - Drzewina Kol. J. Szkwarek, Kol. R. Pisarek Wiata na Działce Koła
2. 12.11.2017 r. niedziela 157 Kierzkowo, Borowina Kol. M. Grochalski, Kol. J. Wyszecki U Kol. J. Wyszeckiego
3. 18.11.2017 r. sobota 168 Do ustalenia Kol. J. Zwolan, Kol. S. Swaliński Wiata na Działce Koła
4. 25.11.2017 r. sobota 168 „Szwedzkie” - Szczodrowo Kol. M. Mostowy, Kol. P. Okrój Wiata na Działce Koła
5. 3.12.2017 r. niedziela 157 Piekło Górne, Gromadzin Kol. P. Pacewicz, Kol. A. Podgórski Piekło Górne - naprzeciwko leśniczówki
6. 9.12.2017 r. sobota 157 „Szwedzkie”  - Drzewina Kol. D. Orłowski, Kol. J. Sprusik Parking przy krzyżówce „Serce Lasu”
7. 17.12.2017 r. niedziela 168 „Szwedzkie”- Szczodrowo Kol. M. Grabski, Kol. D. Głodek, Kol. P. Okrój Wiata na Działce Koła
8. 23.12.2017 r. sobota 157 Wigilijne: Miłowo, Bliziny Kol. T. Hintz, Kol. W. Dzidkowski U Kol. T. Hintza
9. 30.12.2017 r. sobota 157 Miłowo Kol. M. Kucharski, Kol. M. Przybycień U Kol. M. Kucharskiego
10. 7.01.2018 r. niedziela 114 lub 168 Do ustalenia Kol. R. Pisarek, Kol. S. Kosiba, Kol. M. Chylewski U Kol. Chylewskiego lub Wiata na Działce Koła
11. 13.01.2018 r. sobota 157 „Szwedzkie” - Drzewina Kol. D. Orłowski, Kol. A. Dzidkowski Parking przy krzyżówce „Serce Lasu”
12. 14.01.2018 r. niedziela 168 „Szwedzkie” - Szczodrowo Kol. M. Mostowy, Kol. P. Okrój Wiata na Działce Koła
13. 21.01.2018 r. niedziela 168 Do ustalenia Kol. A. Lewandowski, Kol. W. Węsierski Wiata na Działce Koła
14. 28.01.2018 r. niedziela 157 Przywidz Kol. P. Pacewicz, Kol. A. Podgórski, Kol. M. Grochalski Parking w Przywidzu przy ośrodku wypoczynkowym Powiśle
  • Miejsce polowania (7.01.2018 r.) uzależnione od warunków pogodowych i realizacji planu pozyskania zwierzyny.
  • Polowania typu „szwedzkiego” mogą być połączone ze zwykłymi pędzeniami, w związku z powyższym należy zadbać o odpowiednią optykę na broni oraz ubiór.
  • Zbiórka zawsze o godzinie 8:00.
  • Zgłoszenia do czwartku przed polowaniem u Kol. Prowadzącego lub Łowczego. Prowadzący ma prawo odmówić wzięcia udziału w polowaniu osobie, która nie dopełniła tego warunku.
  • Na polowania „szwedzkie” zgłoszenia wyłącznie u Łowczego, możliwość wzięcia udziału gości wyłącznie w przypadku braku chętnych z naszego Koła.
  • Polowania od 13.01.2018 r. do 28.01.2018 r. uzależnione od zaawansowania realizacji planu.
  • Prowadzący wraz z pomocnikiem ustalają między sobą podział obowiązków: zorganizowanie naganki, transportu uczestników, rozliczenie kosztów polowania, kamizelki odblaskowe dla naganki itp.
  • Prowadzący ma obowiązek sprawdzić wymagane dokumenty, czy myśliwi posiadają opaski sygnalizacyjne, przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa na polowaniu.
  • Stażyści - obecność obowiązkowa.