Lp. Data Obw. Miejsce polowania Prowadzący, Pomocnik Miejsce zbiórki Wynik 1. Król,
2. Wicekról
 1. 4.11.2017 r. sobota 157, 168 Hubertowskie: Szczodrowskie Górki - Drzewina Kol. J. Szkwarek, Kol. R. Pisarek Wiata na Działce Koła 1 byk
4 dziki
1. R. Chylewski
2. R. Pisarek
2. 12.11.2017 r. niedziela 157 Kierzkowo, Borowina Kol. M. Grochalski, Kol. J. Wyszecki Na działce K.Hintza - koło szkoły szybowcowej - zmiana lokalizacji  2 łanie
1 dzik
1 lis
 1. S. Kosiba
2. P. Kosiba
3. 18.11.2017 r. sobota 168 Do ustalenia Kol. J. Zwolan, Kol. S. Swaliński, Kol. M. Grabski Wiata na Działce Koła 1 lis   1. J. Zwolan
4. 25.11.2017 r. sobota 168 „Szwedzkie” - Szczodrowo Kol. M. Mostowy, Kol. P. Okrój Wiata na Działce Koła    
5. 2.12.2017 r. sobota 114 114 Kol. Z. Strzelecki, Kol. P. Kosiba, Kol. A. Suszek  U Kol. A. Suszka    
6. 3.12.2017 r. niedziela 157 Piekło Górne, Gromadzin Kol. P. Pacewicz, Kol. A. Podgórski Piekło Górne - naprzeciwko leśniczówki    
7. 9.12.2017 r. sobota 157 „Szwedzkie”  - Drzewina Kol. D. Orłowski, Kol. J. Sprusik Parking przy krzyżówce „Serce Lasu”    
8. 17.12.2017 r. niedziela 168 „Szwedzkie”- Szczodrowo Kol. M. Grabski, Kol. D. Głodek, Kol. P. Okrój Wiata na Działce Koła    
9. 23.12.2017 r. sobota 157 Wigilijne: Miłowo, Bliziny Kol. T. Hintz, Kol. W. Dzidkowski U Kol. T. Hintza    
10. 30.12.2017 r. sobota 157 Miłowo Kol. M. Kucharski, Kol. M. Przybycień U Kol. M. Kucharskiego    
11. 7.01.2018 r. niedziela 114 lub 168 Do ustalenia Kol. R. Pisarek, Kol. S. Kosiba, Kol. M. Chylewski U Kol. Chylewskiego lub Wiata na Działce Koła    
12. 13.01.2018 r. sobota 157 „Szwedzkie” - Drzewina Kol. D. Orłowski, Kol. A. Dzidkowski Parking przy krzyżówce „Serce Lasu”    
13. 14.01.2018 r. niedziela 168 „Szwedzkie” - Szczodrowo Kol. M. Mostowy, Kol. P. Okrój Wiata na Działce Koła    
14. 20.01.2018 r. sobota 114 114 Kol. Z. Strzelecki, Kol. A. Suszek  U Kol. A. Suszka    
15. 21.01.2018 r. niedziela 168 Do ustalenia Kol. A. Lewandowski, Kol. W. Węsierski Wiata na Działce Koła    
16. 27.01.2018 r. sobota 114 114 Kol. Z. Strzelecki, Kol. A. Suszek U Kol. A. Suszka    
17. 28.01.2018 r. niedziela 157 Przywidz Kol. P. Pacewicz, Kol. A. Podgórski, Kol. M. Grochalski Parking w Przywidzu przy ośrodku wypoczynkowym Powiśle    
  • Miejsce polowania (7.01.2018 r.) uzależnione od warunków pogodowych i realizacji planu pozyskania zwierzyny.
  • Polowania typu „szwedzkiego” mogą być połączone ze zwykłymi pędzeniami, w związku z powyższym należy zadbać o odpowiednią optykę na broni oraz ubiór.
  • Zbiórka zawsze o godzinie 8:00.
  • Zgłoszenia do czwartku przed polowaniem u Kol. Prowadzącego lub Łowczego. Prowadzący ma prawo odmówić wzięcia udziału w polowaniu osobie, która nie dopełniła tego warunku.
  • Na polowania „szwedzkie” zgłoszenia wyłącznie u Łowczego, możliwość wzięcia udziału gości wyłącznie w przypadku braku chętnych z naszego Koła.
  • Polowania od 13.01.2018 r. do 28.01.2018 r. uzależnione od zaawansowania realizacji planu.
  • Prowadzący wraz z pomocnikiem ustalają między sobą podział obowiązków: zorganizowanie naganki, transportu uczestników, rozliczenie kosztów polowania, kamizelki odblaskowe dla naganki itp.
  • Prowadzący ma obowiązek sprawdzić wymagane dokumenty, czy myśliwi posiadają opaski sygnalizacyjne, przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa na polowaniu.
  • Stażyści - obecność obowiązkowa.